ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[7 - 9 ตุลาคม 2561] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำพระพุทธมหาธรรมราชาฯ

[7 - 9  ตุลาคม 2561] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำพระพุทธมหาธรรมราชาฯ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวเพชรบูรณ์ ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลก ให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น ตามกิจกรรมดังนี้ //////////////[7 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา] นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธอุทยาน เพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ //////////////[8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา] นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติ ในงานพิธีบวงสรวงเทพยดา งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2561 ณ บริเวณวัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ //////////////////[9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.09 นาฬิกา] นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำ ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ ไปยัง ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์