ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[4 ตุลาคม 2561] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 9/2561

[4 ตุลาคม 2561]  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 9/2561
4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์