ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[27 กันยายน 2561] กิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน กันยายน 2561

[27 กันยายน 2561] กิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 07.00 นาฬิกา นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนกันยายน 2561 หน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์