ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[12 กันยายน 2561] พิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์

[12 กันยายน 2561] พิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์
12 กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนเขต 6 โดยนายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบัณฑิต ครุฑางคะ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์และคณะผู้พิพากษาสมทบ ร่วมโครงการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์