ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[10 กันยายน 2561] โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

[10 กันยายน 2561] โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
8 กันยายน 2561 นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเพชรบูรณ์ นางสาวไพลิน อภิทักขกุล  และ นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ จัดโครงการปลูกต้น-ขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์