ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[28 สิงหาคม 2561] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (ครั้งที่ 8) ประจำปีพุทธศักราช 2561

[28 สิงหาคม 2561] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  (ครั้งที่ 8)  ประจำปีพุทธศักราช 2561
28 สิงหาคม 2561เวลา 15.30 นาฬิกา นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวไพลิน อภิทักขกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 8 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดซับสมอทอด ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์