ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[23 สิงหาคม 2561] กิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนสิงหาคม 2561

[23 สิงหาคม 2561] กิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนสิงหาคม  2561
23 สิงหาคม 2561 นายดวงแก้ว เทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวไพลิน อภิทักขกุล ผู้พิพากษาศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือน สิงหาคม 2561 หน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพดำเนินงาน ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์