ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

ผู้พิพากษาสมทบ : ประกาศ กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบ
เอกสารแนบ