ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ใจให้เยาวชนไทย ระลึกพระคุณมารดา

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ใจให้เยาวชนไทย ระลึกพระคุณมารดา
31 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ใจให้เยาวชนไทย ระลึกพระคุณมารดา นำโดยนายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรารัตน์ ปาณิกบุตร หัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมโครงการ ณ สถานแรกรับ สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ฝึกฯ เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์