ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จะย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่(ถนนสระบุรี-หล่มสัก)ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ใจให้เยาวชนไทย ระลึกพระคุณมารดา

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ใจให้เยาวชนไทย ระลึกพระคุณมารดา
31 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ใจให้เยาวชนไทย ระลึกพระคุณมารดา นำโดยนายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรารัตน์ ปาณิกบุตร หัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมโครงการ ณ สถานแรกรับ สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ฝึกฯ เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์