ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

[31 สิงหาคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์  จัดโครงการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
31 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ ศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดยนายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรารัตน์ ปาณิกบุตร หัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทุกกลุ่มงานภายในศาลรวมไปถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์และพัฒนาการดำเนินงานในด้านธุรการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์