ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

[24 สิงหาคม 2560] กิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนสิงหาคม 2560

[24 สิงหาคม 2560] กิจกรรมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนสิงหาคม  2560
24 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมงานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนสิงหาคม 2560 หน่วยงานในสังกัดอัยการสูงสุดเป็นเจ้าภาพดำเนินงาน ณ ห้องอาหารการ์เด้นท์ 308 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์