ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[9 สิงหาคม 2560] โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560

[9 สิงหาคม 2560]	โครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560
9 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560 โดยนายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางสาวไพลิน อภิทักขกุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดิศร เสนาใหญ่ ผู้พิพากษาประจำ ศาลซึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพาษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้างฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์