ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[11 มกราคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 1/2560

[11 มกราคม 2560] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ครั้งที่ 1/2560
11 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ , การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท , โครงการพัฒนาศักยภาพศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น และในการนี้ นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับเยาวชน ในโครงการเยาวชนคนดี ศรีสังคม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากอำเภอละ 1 คน รวม 11อำเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


เอกสารแนบ