ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ด้วยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ