ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จะย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่(ถนนสระบุรี-หล่มสัก)ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล


ด้วยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ