ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

[22 พฤศจิกายน 2559] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าว รวมพลังแห่งความภักดี

[22 พฤศจิกายน 2559] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าว รวมพลังแห่งความภักดี
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาเกษตรอินทรีย์) เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ 89


เอกสารแนบ