ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 323 (ถนนสระบุรี-หล่มสัก) ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศพท์ 056 720674 - 5

[22 พฤศจิกายน 2559] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าว รวมพลังแห่งความภักดี

[22 พฤศจิกายน 2559] ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวข้าว รวมพลังแห่งความภักดี
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงนาเกษตรอินทรีย์) เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ 89


เอกสารแนบ