ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ จะย้ายที่ทำการหลังเดิมไปอยู่ที่ทำการหลังใหม่(ถนนสระบุรี-หล่มสัก)ฝั่งเดียวกับ ส.นง.อัยการเพชรบูรณ์ฯ ตรงข้ามโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 26 รายการ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 26 รายการ


เอกสารแนบ