ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการเขียนคำร้องคดีขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ (1.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพผุ้ถุกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ( 2.) คดีร้องขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเด็ก

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

9

25 เมษายน 2560 นายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลแขวงพระนครเหนือ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นางศินภา ศรีปานอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยร่วมถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านข่าว

ประกาศ
หนังสือเวียน
ระเบียบ
อัตราค่านำหมาย

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ29/60
นัดพร้อมฯ (ว.2)
ห้องพิจารณาที่ -
พ103/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ